Kandidát na predsedu
košického samosprávneho kraja

Viliam Zahorčák

primátor Michaloviec

Po úspešnom meste

úspešný kraj

Dobrý deň! Vidíme sa v nedeľu 31.7. na šírave!
Viliam Zahorčák - Kandidát na predsedu košického samosprávneho kraja

Do komunálnych volieb ostáva:

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Kto som

Mám 63 rokov, 16 rokov som primátorom Michaloviec a spolu s manželkou žijem už 34 rokov v trojizbovom byte na Hollého ulici v Michalovciach. Okrem vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove v rokoch 1978 až 1983 a okrem základnej vojenskej služby bol môj produktívny život spojený s Michalovcami a so školstvom.

Mám 63 rokov, 16 rokov som primátorom Michaloviec a spolu s manželkou žijem už 34 rokov v trojizbovom byte na Hollého ulici v Michalovciach. Okrem vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove v rokoch 1978 až 1983 a okrem základnej vojenskej služby bol môj produktívny život spojený s Michalovcami a so školstvom. Po absolvovaní štátnych záverečných skúšok z učiteľského odboru slovenský jazyk – dejepis som začínal ako učiteľ na VI. ZŠ v Michalovciach. Od roku 1986 som bol členom pedagogického kolektívu michalovského Gymnázia Pavla Horova, kde som predtým aj študoval a zmaturoval.

Počas celého tohto obdobia som sa snažil napĺňať poslanie učiteľa. Okrem samotnej výučby som sa počas tých rokov venoval recitátorským talentom a bol som jedným z tých, ktorí na VI. ZŠ rozbiehali činnosť dnes stále existujúcich a úspešných športových tried so zameraním na futbal. Podieľal som sa aj na mnohých progresívnych zmenách na gymnáziu, osobitne na humanizácii a demokratizácii školy.

To, že má v roku 1990 ako 30-ročného zvolili za zástupcu riaditeľa gymnázia, považujem za trvalý záväzok pracovať po celý život s plným nasadením, entuziazmom a zodpovednosťou. V roku 2001 som bol na základe výberového konania Radou školy Gymnázia P. Horova zvolený do funkcie riaditeľa školy. V decembri 2006 som bol občanmi mesta zvolený za primátora Michaloviec, čo stále považujem nielen za veľkú česť a za svoj najväčší osobný úspech, ale aj za záväzok urobiť všetko, čo je v mojich silách pre to, aby sa mesto všestranne rozvíjalo, aby získalo čo najviac externých finančných zdrojov na napĺňanie tohto cieľa.

Vo svojej manažérskej práci za najdôležitejšie zásady považujem cieľavedomosť, koncepčnosť, racionálnosť, tímovú prácu a osobnú zodpovednosť, predovšetkým však vytváranie pozitívneho ducha, pokojnej, tvorivej a nestresovej atmosféry na pracovisku. Dbám o to, aby schopní ľudia mali dostatok priestoru pre vlastnú sebarealizáciu a iniciatívu, ktorá však musí byť zameraná v prospech celku. Vnímanie nových výziev a moderných trendov vo všetkých oblastiach života, vrátane rozumných reakcii na ne, považujem za nevyhnutnosť a za hlavný prostriedok kvalitatívneho rastu. Dnes môžem smelo povedať, že všetko toto sa mi osvedčilo tak pri vedení školy ako aj pri vedení mesta. Aj vďaka tomu všetkému sa výrazne zvýšila kvalita práce v mestskom úrade i v organizáciách Mestom zriadených, čo, verím, pozitívne pociťovali a pociťuje aj väčšina občanov nášho mesta.

V roku 1998 som dostal ponuku zapojiť sa do komunálnej politiky a ako nečlen kandidovať za Stranu demokratickej ľavice za poslanca do michalovského mestského zastupiteľstva. Túto ponuku som prijal, pretože mi politika solidarity, spravodlivosti a pokroku bola vždy blízka a sympatická. Úprimne priznávam, že ma milo prekvapila dôvera občanov mesta aj v roku 2002. Osobitne však v roku 2001, kedy som už ako člen SDĽ spomedzi všetkých kandidátov z michalovského okresu získal najviac voličských hlasov vo voľbách do historicky prvého zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Prejavenú dôveru som vždy považoval za svoj osobný záväzok v práci poslanca mestského zastupiteľstva a člena mestskej rady, rovnako aj neskôr v práci poslanca Košického samosprávneho kraja. Od roku 2004 som členom strany Smer – SD. V rokoch 2002 až 2006 som bol poslancom mestského zastupiteľstva. Bol som vtedy predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva a po jej rozčlenení na dve komisie som ostal predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže a športu. Od roku 2006 až doposiaľ som primátorom mesta Michalovce. Okrem tejto funkcie som aj predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín- michalovský región a vďaka tomu aj členom Republikovej rady ZMOS. Mesto Michalovce zastupujem aj v Predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s., v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde som predsedom predstavenstva a bol som tiež predsedom Správnej rady Nadácie profesora Čolláka. Vo voľbách do zastupiteľstva KSK som bol v roku 2009, v roku 2013 aj v roku 2018 spomedzi všetkých kandidátov michalovského okresu druhý najúspešnejší a čo ma osobitne potešilo, je skutočnosť, že v Michalovciach mi voliči spomedzi všetkých kandidátov okresu vyslovili dvakrát výrazne najvyššiu podporu. Aj vďaka tomu som opäť aj dnes poslancom KSK a dôveru občanov sa snažím nesklamať nielen poslaneckou prácou ale i členstvom v Školskej komisii zastupiteľstva KSK, ktorej som bol ako jediný dve volebné obdobia predsedom a v súčasnosti som jej podpredsedom. Okrem toho som bol dve volebné obdobia aj členom Dopravnej komisie zastupiteľstva KSK a v súčasnosti som členom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zastupiteľstva KSK.

Okrem svojej profesie a komunálnej politiky som bol aktívny najmä v oblasti kultúry a športu, a to ako spoluorganizátor, člen odborných porôt najmä recitátorských súťaží a moderátor kultúrnych podujatí. Stále sa v rámci časových možností angažujem aj v matičnom hnutí, naďalej som podpredsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach. Aktívne som hrával futbal a bol som jedným z piatich členov Správnej rady MFK Michalovce, kde sa môj záujem koncentroval na mládežnícky futbal, čo presadzujem aj dnes z pozície zástupcu minoritného akcionára michalovského Mestského futbalového klubu, a.s.. Bol som jedným z tých, ktorí v 80-tých rokoch oživili v našom meste ochotnícke divadlo.

V súčasnosti mi moje pracovné povinnosti neumožňujú naplno sa venovať svojim záľubám, ku ktorým patrí hlavne šport, všetky druhy umenia, no najmä literatúra a film. Zo všetkých pozícií, ktoré zastávam sa však snažím vytvárať čo najlepšie podmienky pre to, aby sa im mohli venovať všetci iní, najmä však mladí ľudia a seniori.

Viliam Zahorčák - Kandidát na predsedu košického samosprávneho kraja