10. Katarína Hermelyová, 51 r., riaditeľka obč. združenia, Košice-Nad jazerom

10. Katarína Hermelyová
Vek: 51 rokov
Povolanie: riaditeľka občianskeho združenia
Bydlisko: Košice-Nad jazerom
Niečo o mne: ,,Moja práca je mojím životom, venujem jej 24 hodín 7 dní v týždni. Je výsledkom môjho presvedčenia, solidarity,filantropie ,empatie a porozumenia. Mám 51 rokov a na našom sídlisku Nad jazerom žijem už krásnych 46 rokov. V roku 2014 som z vlastných finan
ných zdrojov založila občianske združenie Tvoja Šanca Košice s cieľom pomôcť, podporiť zdravotne znevýhodnených imobilných občanov, ich rodiny, priateľov a osamelých seniorov. Pravidelný kontakt s dospelými zdravotne znevýhodnenými občanmi, s rodinami postihnutých detí v rôznom veku mi otvoril oči a videla som bolestnú realitu ich prežívania, izolácie, bezbrannosti predsudkov a výsmechu, život bez možnosti sebarealizácie ,začlenenia a uplatnenia sa v spoločnosti zdravých. V roku 2016 otvorením denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených občanov od 18 do 50 rokov, na základe ich potrieb, sa mi podarilo vytvoriť jedinečný a zmysluplný priestor pre uľah
enie a naplnenie životov a ich rodín. Bol pre občanov bez ohľadu na typ postihnutia, či už mentálnym, fyzickým, duševným, kombinovaným, civilizačným, vrodeným alebo získaným.
Prečo kandidujem: Ako riaditeľka občianskeho združenia pre zdravotne znevýhodnených občanov,( v minulosti aj jedinečného denného stacionára) sa denne stretávam s potrebami a problémami občanov a ich rodín. Byť poslancom je nielen o tímovej práci, zodpovednosti, ale aj o ľudskosti a má byť prínosom pre obyvateľov a jeho cieľovú skupinu. Moje ciele: vytvoriť komisiu zostavenú zo zdravotne znevýhodnených občanov nášho sídliska a mesta, zameranú na riešenie potrieb, problémov týchto občanov. Hájiť záujmy zdravotne znevýhodnených občanov, individuálny prístup ku každému zdravotne znevýhodnenému obyvateľovi na základe jeho potrieb. Vytvárať pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených občanov. Pomôť rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, zabezpečiť dôstojné žitie i spolunažívanie znevýhodnených občanov. Nekonfliktne rušiť bariéry s rovnakou šancou pre každého zdravotne znevýhodneného obyvateľa. Socializácia, pomoc a podpora osamelým seniorom. Naďalej sa orientovať na tradičné hodnoty. Vedenie nášho mesta sa podpísalo pod zrušenie nášho denného stacionára. V tejto situácií som hľadala pomoc a podporu u poslancov, verejných činiteľov, médií…a pochopila som akému malému percentu ľudí záleží na znevýhodnených občanoch a ich rodinách. Som odhodlaná tento postoj verejných činiteľov zmeniť a nájsť uplatnenie a ich začlenenie do spoločnosti. Chcem im dať im šancu na plnohodnotný život.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Košice IV.