2. Daniela Barkasi, doc. RNDr. Mgr., PhD., 40 r., VŠ pedagogička, Michalovce

2. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi
Vek: 40 rokov
Povolanie: vysokoškolská pedagogička
Bydlisko: Michalovce
Niečo o mne: Moje záľuby: Rada trávim voľný čas s rodinou, spoločným spoznávaním krás Slovenska. Mám rada turistiku, bicyklovanie, čítanie kníh, prácu v záhradke. Keďže svoju prácu vnímam ako koníček, venujem sa dobrovoľníckej činnosti v sociálnej oblasti aj vo voľnom čase.
Pracovné úspechy: Pôsobím ako vedúca katedry pre bakalárske štúdium v odbore sociálna práca – možnosť formovania a vzdelávania pomáhajúcich profesionálov – možnosť zapájania sa do tvorby a realizácie inovatívnych foriem pomoci občanom v sociálnej oblasti v pôsobnosti mesta Michalovce
Osobné úspechy: Za najväčší úspech považujem to, že som mama. Za ďalší úspech považujem podporu rozvoja vzdelávania a záujmových činností mojich detí a tiež vytvorenie a motivovanie neformálnej skupiny dobrovoľníkov z radov študentov. Nemenej dôležitým úspechom pre mňa je zastávať post poslankyne MsZ v Michalovciach
Prečo kandidujem: Mojou motiváciou kandidovať za poslankyňu KSK je prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v KSK. Doterajšie nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z pôsobenia na akademickej pôde a práce poslankyne MsZ v Michalovciach chcem využiť, aplikovať a pretaviť do práce pre ľudí žijúcich v našom regióne. Mám skúsenosti s riadením rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych činností zameraných na ľudí, odkázaných na sociálnu pomoc v kooperácii s rozličnými inštitúciami a subjektmi. Chcem naďalej ako doteraz pracovať pre ľudí.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Michalovce