2. Juraj Briškár, Ing., 60 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Košice-Košická Nová Ves

2. Ing. Juraj Briškár
Vek: 60 rokov
Povolanie: riaditeľ zariadenia pre seniorov
Bydlisko: Košice-Košická Nová Ves
Niečo o mne: Celoživotne pôsobím v oblasti práce a sociálnych vecí. Viac ako 10 rokov v manažérskej práci v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Medzi moje záľuby patrí šach, snooker, hubárčenie
Prečo kandidujem: Na základe doterajších pracovných, ale aj osobných skúsenosti chcem pomôcť občanom ktorí sa dostanú do nepriaznivej životnej situácie jednak pri strate a hľadaní nového zamestnania, ale aj pri potrebe poskytnutia sociálnej služby, osobitne pre občanov a seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Budem presadzovať úpravu systému financovania sociálnych služieb tak, aby boli rovnomerne poskytované príspevky na všetkých odkázaných občanov bez ohľadu na to u akého poskytovateľa je im poskytovaná sociálna služba.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Košice III.