32. Ján Vieloha, Ing. , 59 r., dôchodca, Nižná Slaná

32. Ing. Ján Vieloha
Vek: 59 rokov
Povolanie: dôchodca
Bydlisko: Nižná Slaná
Niečo o mne: Medzi moje záľuby patrí turistika, rekreačný šport, krížovky, štúdium odbornej literatúry. Pracoval som ako vedúci banského úseku a 3 volebné obdobia ako starosta obce Nižná Slaná
Prečo kandidujem: Milí spoluobčania, blížia sa voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Mnohí z nás si ani neuvedomujú, aký význam majú tieto voľby a nechystajú sa ísť voliť. Preto je nevyhnutné uvedomiť si, že na kraje prešli mnohé významné právomoci štátu, ktoré zásadne ovplyvňujú život a prácu každého človeka. Je veľmi dôležité, aby nás v zastupiteľstve samosprávneho kraja zastupovali ľudia, ktorí sú odborne, ľudsky aj morálne zdatní. Ľudia, ktorí už niečo pre našich občanov urobili. Ľudia, za ktorými vidno výsledky ich práce pre ľudí a región. Ľudia, ktorí sa dokážu popasovať s problémami. účinne pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné. Som presvedčený, že patrím k takýmto ľuďom a verím, že som Vám to v uplynulých rokoch svojou prácou a výsledkami aj dokázal. Každý kút nášho okresu je krásny a niečím výnimočný. máme prekrásnu prírodu, unikátne historické pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Máme bohatú ľudovú kultúru a umeleckú tvorivosť. Ale máme aj problémy a to práve v oblastiach, ktoré má na starosti Košický samosprávny kraj. Práve tieto problémy treba riešiť. Preto ako poslanec samosprávneho kraja chcem presadzovať potreby celého nášho okresu a využiť všetky svoje skúsenosti a schopnosti.
Environmentálna oblasť – Chcem prispieť k riešeniu problémov s riekou Slaná, odkaliskom v Nižnej Slanej, ale zároveň sa zamerať aj na všetky environmentálne záťaže v okrese.
Zdravotníctvo- prinavrátiť všeobecných lekárov do prázdnych ambulancií a tým zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Doprava – budem aktívne presadzovať, aby sa urýchlila nevyhnutná oprava a dostavba ciest a mostov v okrese. Školstvo a kultúra- budem venovať zvýšenú pozornosť potrebám a riešeniu problémov stredných škôl a kultúrnych zariadení ako aj aktívnej práci s mládežou. podporujem skvalitnenie prípravy žiakov pre budúce povolania v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi. Zamestnanosť- chcem prispieť k znižovaniu nezamestnanosti podporov projektov v oblasti cestovného ruchu, pôdohospodárstva životného prostredia, ako aj vytváraním podmienok pre domácich podnikateľov. Budem aktívne podporovať vytváranie sociálnych podnikoch v obciach. Rómska problematika- budem napomáhať hľadaniu účinnejších riešení rómskej otázky v úzkej spolupráci s obcami, samosprávnym krajom a splnomocnencom vlády pre rómske otázky. Tieto riešenia musia byť založené na vymáhaní rovnakých práv a povinností pre všetkých občanov bez rozdielu. Som presvedčený, že v oblastiach, v ktorých žije vedľa seba rómske aj nerómske obyvateľstvo, j e potrebné poskytnúť účinnú pomoc obidvom stranám tak, aby sa vytvoril priestor pre bezpečné a dôstojné spolunažívanie.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Rožňava