38. Timea Ondrejčová Horosová, Ing., 53 r., lektorka, Košice-Sever

38. Ing. Timea Ondrejčová Horosová
Vek: 53 rokov
Povolanie: lektorka
Bydlisko: Košice-Sever
Niečo o mne: Moje záľuby sú zamerané na filmovú tvorbu, hudbu, cestovanie, záhradku, faunu a flóru. Na UPJŠ v Košiciach som ako kameramanka a režisérka vytvorila 50 audiovizuálnych videofilmov, ktoré boli prezentované aj na Univerzite Palackého v Olomouci a získali aj ocenenia. Pracovala som aj ako asistentka poslanca NR SR. Zaujímam sa aktívne o politické dianie, podieľam sa aj na organizovaní rôznych podujatí, na ktorých sa stretávam s občanmi. Som podpredsedníčkou Zväzu protifašistických bojovníkov najväčšej organizácie Košice SEVER, na odkaz vojnových bojovníkov nezabúdame.
Prečo kandidujem: Mojou celoživotnou záľubou a súčasne aj témou v týchto voľbách je životné prostredie s akcentom na jeho čistotu a klimatické zmeny ovplyvňujúce náš život. Rada by som sa venovala témam ako budovanie dažďových záhrad a využitie dažďovej vody. Verím, že sa nám spoločne s kolegami podarí dosiahnuť trvalý regionálny rozvoj v Košickom kraji a podporovať zelenú bezplatnú dopravu a zelené projekty.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Košice I.