47. Martin Rogovský, Mgr., 45 r., riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Košice-Sever

47. Mgr. Martin Rogovský
Vek: 45 rokov
Povolanie: riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Bydlisko: Košice-Sever
Niečo o mne: Okresný predseda hnutia Sme rodina Košice 1, poslanec MiZ Košice Sever, podpredseda komisie kultúry a športu MiZ Košice Sever, člen rady školy ZŠ Tomášikova Košice, člen miestnej rady MiZ Košice Sever, člen sociálnej komisie MiZ Košice Sever, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie pre cestovný ruch KSK
Prečo kandidujem: Dlhodobo sa orientujem na problematiku riešenia občianskych návrhov, či podnetov dominantne v oblasti dopravy, kultúry a športu do praxe v podobe kreatívnych a inovačných riešení na lokálnej respektíve regionálnej úrovni. Mojim zásadným cieľom a motívom je prispieť k rozvoju a prípadne zvýšiť potenciál územnej samosprávy prostredníctvom zúročenia doposiaľ precizovaných manažérskych zručností, čo reflektujú početné kultúrne a športové podujatia určené obyvateľom mesta a širokého okolia, na organizácií ktorých som aktívne participoval.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Košice I.