Košický samosprávny kraj je na Slovensku na 1. mieste v počte káuz

Získajte PREHĽAD a vlastný NÁZOR

Košický samosprávny kraj pod vedením župana Rastislava Trnku sa za 5 rokov od jeho nástupu do funkcie vlastne nikam nepohol. Rozvojom. Čím sa však dostal na prvé miesto v rámci Slovenska je počet káuz predsedu KSK Rastislava Trnku a jeho úradu. V tomto sme jednoznačným lídrom spomedzi všetkých 8 samosprávnych krajov. Celému tomu navyše kraľuje nemiestne rozmanitá a osobná marketingová prezentácia nie práce župy (pretože nie je akou prácou sa pochváliť), ale prezentácia samotného predsedu. Na stole je mnoho závažných problémov, ktoré súvisia s činnosťou Rastislava Trnku ako predsedu KSK. A nejde pri tom len o najznámejšiu kauzu teplomerov, ku ktorej sa vrátim na záver.

Medializovaná bola kauza nákupu sypačov pre potreby Správy ciest KSK, keď kraj zakúpil 4 sypače s príslušenstvom za 1,3 mil. €. Susedný Prešovský samosprávny kraj kupoval kus za 255 000 €, to znamená, že KSK mal nakúpiť „predražené“ sypače dokopy o 400-tis. €. Akokoľvek sa chcel župan Trnka z kauzy vyzuť, nepodarilo sa mu to. Minimálne vymedzenie technických parametrov techniky, vytvorilo všeobecný názor, že boli splniteľné len jedným alebo úzkym okruhom výrobcov alebo dodávateľov.

Toto nie je jediná vec, ktorá spája náš kraj so susedným prešovským. Veľa rámcových zmlúv KSK na dodávku marketingových služieb, sú podpísané s firmami z Prešovského samosprávneho kraja a nie z nášho košického. Uniká mi potom pointa tvrdení pána Trnku, že podporuje podnikateľov z Košického samosprávneho kraja.

Billboardy pána Trnku a ich šialený počet po celom kraji je témou na samostatnú tlačovú správu. Dnes sa len verejne pýtam to isté, čo sa sami seba pýtajú občania kraja – sú to plochy platené z účtu kampane pána Trnku, alebo sa na jeho mega prezentáciu vyskladali oni z vlastných prostriedkov vo forme daní?

V podobnom duchu kolujú v mysliach obyvateľov kraja videá s pokusom o humorný nádych, prezentované komikom s umeleckým menom Domi Haly. Ide o videá, ktoré po marketingovej stránke župe a jej občanom vôbec nič neprinášajú. Miesto reálneho odpočtu toho, čo župan v úrade ľuďom priniesol, sledujeme komické a žartovné produkty, ktoré ľudí viac urážajú ako im pomáhajú v dobe, ktorá dnes vôbec nie je jednoduchá. To naozaj má byť župa a jej úrad agentúrou na tvorbu humoristických relácií? Ja si skôr myslím, že má byť hrdou inštitúciou starajúcou sa o chod a rozvoj kraja a riešiaca skutočné problémy ľudí v KSK. A že ich je neúrekom, azda najviac z celého Slovenska, vie každý z vás. Koľko to tak asi stálo?

Celá činnosť pána Trnku vo funkcii predsedu KSK stojí na marketingu. Nie na reálnej politike pre ľudí, ale na imitácii činnosti. V skutočnosti, však dochádza k nevídanému míňaniu finančných zdrojov z rozpočtu KSK. Tak ako som na to poukázal pri videách, tak je tomu aj pri iných, pre kraj nepotrebných aktivitách v tejto oblasti. Stotisíce eur z rozpočtu KSK končia na účtoch marketingových firiem, miesto toho, aby boli použité tam, kde je to najviac potrebné – pri opravách ciest a výstavbe nových, pri vytváraní nových kapacít pre potreby sociálnych a zdravotníckych služieb, pri riešení ekologických tém a podobne. Okrem toho, väčšina marketingových produktov nie je o kraji a potrebách jeho obyvateľov, ale o prezentácii župana Trnku. Nie je sa potom čo čudovať, že nezostáva čas na napĺňanie sľubov z jeho volebného programu. Aj pohľad na počet zamestnancov marketingového oddelenia na župe hovorí za všetko.

Jeden z dôkazov nekompetentnosti a neuvážených krokov práce predsedu KSK, kde efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a kapacít ľudí, išla úplne bokom je štúdia pre výstavbu diaľnice D1. Ani jasne formulovaná informácia zo strany Ministerstva dopravy, že krajom vypracovanú štúdiu nebude rezort akceptovať, nezabránila predsedovi Trnkovi vyhodiť peniaze obyvateľov KSK minuté na štúdiu, do vzduchu a nie na cesty a opravy mostov.

Za aroganciu spojenú s výsmechom do tvárí obyvateľom kraja, považujem nezmyselné prenajímanie osvetlenia budovy úradu v sumách niekoľkých desiatok tisíc eur. Nemám nič proti skrášleniu večernej siluety župného úradu. Mám však problém s takýmto konaním v čase, kedy sa z médií na ľudí valia informácie o blížiacej sa energetickej chudobe a úrad KSK veľkopansky osvetľuje vlastnú budovu, pričom ide o čisto prezentačný formát, bez ďalšej pridanej hodnoty. Toto určite nemôžem a ako župan ani nebudem schvaľovať.

Už do funkcie vstupoval pán Trnka s kauzou, ktorá vo veľkom prepukla po dvoch rokoch od volieb. Ukázali sa výsledky, ktoré rozhodli – Rastislava Trnku riešila NAKA, konkrétne jeho transparentný účet a veľmi podivné transakcie na ňom. Počas volebnej kampane previedli dve spoločnosti 130 tis eur na uvedený účet. Poukázalo na to Občianske združenie Objektívne informovaná spoločnosť, ktoré po kontrole transparentných účtov predsedov samosprávnych krajov z volieb upozornilo na nezrovnalosti na Trnkovom účte. Podozrievajú ho, že predvolebné aktivity financoval nezákonne. Domnievam sa, že spojenie tejto kauzy s nevýsledkami župana Trnku ukazujú, že máme do činenia s formátom práce pána Trnku. Inak povedané, že toto je jeho skutočná osobnostná črta, ktorá je pre kraj nie prínosom, ale záťažou. Je to dôkaz, že pre pána Trnku, podobne ako napríklad pre ministra financií Igora Matoviča je skutočne hospodárne narábanie s peniazmi v rozpočte, neznámym pojmom. Ako ukazuje život na úrade župy, nie len laxný prístup k financiám, ale aj k personálnej politike je na dennom poriadku. Bývalý riaditeľ úradu Juraj Ďorko podľa dostupných informácií mal dať pokyn riaditeľovi DSS v Prakovciach na vytvorenie pracovného miesta. Nová zamestnankyňa sa neskôr stala šéfkou tohto zariadenia. Ide o ukážku vopred premysleného systému personálnej korupcie. Za tento svoj úradnícky „výkon“ bol riaditeľ úradu Juraj Ďorko odvolaný z funkcie. Jeho nástupca Boris Bilčák, však nezostal škandalizovaniu funkcie nič dlžný a odprezentoval sa nemiestnym odvozom na a z letiska vo Viedni odkiaľ letel na dovolenku s celou svojou rodinou. Zneužívanie funkcie je zjavne pravidlom pri činnosti vrcholových funkcionárov kraja. Toto moje presvedčenie podporujú aj tvrdenia, dnes už poslanca v NR SR za OĽaNO p. Gyimesiho, ktorý v r. 2018 pracoval necelé tri mesiace na odbore verejného obstarávania úradu KSK ako referent. Na Úrade KSK ukončil svoj pracovný pomer ešte počas skúšobnej doby. Po odchode z úradu obvinil KSK, že zamestnanci sfalšovali jeho podpis na kontrolnom liste. Netreba asi hovoriť o tom, že práve téma verejného obstarávania bola jedna z priorít – volebných sľubov pána Trnku.

Na záver by som chcel upriamiť pozornosť všetkých obyvateľov KSK na azda najväčšiu, najdiskutovanejšiu, pre kraj najzahanbujúcejšiu a pre tento moment pod koberec ukrytú kauzu – nákup teplomerov, ktorý riešilo celé Slovensko. KSK kúpil 191 teplomerov za 165-tis. € s DPH (866 € s DPH) od United Corp, BSK mal kupovať teplomery za 360 € bez DPH, NSK za 380 € bez DPH. Výrobca mal tvrdiť, že išlo o rovnaké teplomery, KSK ich mal teda kúpiť za dvojnásobne vyššiu cenu. A čerešnička na torte – firma United Corp patrí dobrému známemu pána Trnku R. Redayovi. Celú kauzu pred verejnosťou a médiami uzavrel pán Trnka s tým, že vymenuje komisiu, ktorá celú vec prešetrí. Do dnes však verejnosť ani médiá nemajú žiadnu informáciu o tom, či komisia bola vôbec vytvorená, pretože nikto nikdy, žiadne meno jej člena nepočul a tiež verejnosť a médiá nepoznajú závery zo šetrenia o nehospodárnom vynakladaní s verejnými prostriedkami – peniazmi daňových poplatníkov z KSK.

Všetci obyvatelia nášho kraja máme príležitosť vidieť – výsledky rozhodujú. Výsledky v oblasti prešľapov, káuz a nehospodárneho vynakladania zverených finančných prostriedkov. Je potom jasné, že nezostáva čas na plnenie sľubov z volebného programu. Je potom jasné, že kraj a jeho obyvatelia čakajú na tie propagované výsledky, ktoré majú rozhodnúť. Mám pre pána Trnku odkaz: súhlasím s tým, že výsledky rozhodujú, ale rozhodujú SKUTOČNÉ výsledky.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a váš čas
S úctou Viliam Zahorčák