Prečo kandidujem

To, že má v roku 1990 ako 30-ročného zvolili za zástupcu riaditeľa gymnázia, považujem za trvalý záväzok pracovať po celý život s plným nasadením, entuziazmom a zodpovednosťou. V roku 2001 som bol na základe výberového konania Radou školy Gymnázia P. Horova zvolený do funkcie riaditeľa školy. V decembri 2006 som bol občanmi mesta zvolený za primátora Michaloviec, čo stále považujem nielen za veľkú česť a za svoj najväčší osobný úspech, ale aj za záväzok urobiť všetko, čo je v mojich silách pre to, aby sa mesto všestranne rozvíjalo, aby získalo čo najviac externých finančných zdrojov na napĺňanie tohto cieľa.