2. Richard Beli, Mgr., 48 r., súkromný podnikateľ, Košice-Nad jazerom

2. Mgr. Richard Beli
Vek: 48 rokov
Povolanie: súkromný podnikateľ
Bydlisko: Košice-Nad jazerom
Niečo o mne: Mojimi záľubami sú kynológia, turistika
Pracovné úspechy: dvadsať rokov v štátnej správe
Osobný úspech: je moja dcéra 21 ročná dcéra ktorá študuje v II. ročníku VŠ
Prečo kandidujem: Od roku 2016 sa aktívne venujem politike, v rámci ktorej som pôsobil aj ako asistent poslanca NR SR. Mám dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe. V súčasnosti sa už deviatym rokom venujem podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania služieb v právnej oblasti. Moje skúsenosti a odborné vedomosti zo svojho doterajšieho života viem využiť pri zveľaďovaní Košického samosprávneho kraja a v prospech jeho obyvateľov. Ponúkam svoje skúsenosti a odborné vedomosti pri hľadaní rezerv s cieľom zamedzenia zvýšenia poplatkov a daní, regionálnom rozvoji podnikania a zabezpečení služieb obyvateľom kraja v pôsobnosti VÚC. Nikdy nebudem súhlasiť so zvyšovaním daňového a poplatkového zaťaženia!

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Košice IV.