48. Miloš Svrček, JUDr. Mgr., PhD. LL.M., 39 r., poslanec národnej rady, Michalovce

48. JUDr. Mgr. Miloš Svrček
Vek: 39 rokov
Povolanie: poslanec národnej rady
Bydlisko: Michalovce
Niečo o mne: Keďže ako poslanec NR SR pracujem pre Vás, som autorom nasledovných návrhov zmien zákonov: 1. Zmena zákona o cestnej premávke: • Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (v skratke EČV, tzv. ŠPZ-ky) z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidla, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt. 2. Zmena zákona o verejnom obstarávaní: • Predložil som zmenu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá pomohla riešiť aj začatie výstavby rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Zmeny sa dotkli najmä zákaziek, ktoré je z hľadiska času potrebné realizovať, inak by totiž Slovensko prišlo o eurofondy. 3. Zákon o podpore štátneho nájomného bývania: • Cieľom návrhu zákona je vytvorenie prostredia, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. 4. Zákon o Matici Slovenskej • Schváleným návrhom zákona sa poskytnú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000,- € na plnenie jej úloh. ČO SA PODARILO PRESADIŤ PRE REGIÓN ZEMPLÍNA? • Boj za likvidáciu PCB látok sa stal úspešným, pričom štát začal s likvidáciou sudov s touto látkou a začalo sa s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. • Rozvoj cestovného ruchu bol podporený dostavbou pútnického domu v Klokočove. Na dostavbu známeho pútnického miesta pôjde 200–tisíc eur zo strany štátu. • Podpísala sa zmluva o dielo na vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Diaľnica D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA. Bojujem za to, aby D1 mohla od Bidoviec pokračovať ešte približne 70 kilometrov smerom k ukrajinským hraniciam. • Veľmi rád som podporil pred rokom schválenie zákona, ktorý dáva Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR kompetenciu poskytovať bezplatné dlhové poradenstvo. Základnou agendou hnutia SME RODINA sú exekučné amnestie a pomoc ľuďom v núdzi, ktorí majú exekúcie. Otvorili sme preto kanceláriu v Michalovciach, kde by mali nájsť ľudia bezplatné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo, pričom kontakt je možné nájsť na webe. ČO MÁM V PLÁNE? • Rozsiahlu rekonštrukciu železničnej stanice v Michalovciach za niekoľko miliónov eur. • V úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podieľať sa na zvyšovaní zamestnanosti v regióne a prilákaní nových investorov do okresu Michalovce. • Pomoc pri výstavbe štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania aj v regióne Zemplína. • Výstavba moderných ekologických detských ihrísk s bezbariérovými prvkami, tak, aby sa na nich mohli hrať celé rodiny. • Urýchlenie elektrifikácie železničného úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske – Humenné, s ktorým rátame v Pláne obnovy. • Pomoc pri rýchlejšej realizácii viacerých projektov výstavby cyklistickej infraštruktúry okolo Zemplínskej šíravy. Záľuby? Ak mi na ne ostane trochu času, tak obľubujem predovšetkým literatúru faktu a históriu.
Prečo kandidujem: Vyrástol som pod Vihorlatom, no už niekoľko rokov pracujem v Bratislave. Po štúdiu práva na Univerzite Komenského v Bratislave som začal pracovať najprv v oblasti spravodlivosti a neskôr dopravy a výstavby. Najdlhšie som však pôsobil ako riaditeľ právneho odboru na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Kto ma sleduje vie, že sa venujem otázkam dopravy a výstavby a že mojou absolútnou a dlhodobou prioritou je diaľnica na Zemplín. Je faktom, že región Zemplína bez poriadnej cestnej infraštruktúry výrazným spôsobom zaostáva za inými regiónmi Slovenska. Dôležité je však aj to, aby sa zjednotili politické, kultúrne a podnikateľské kruhy celého Zemplína pre podporu tohto projektu. Je nemysliteľné, aby v okresoch Humenné, Snina, Michalovce či Sobrance neboli žiadne diaľnice, ani rýchlostné cesty. Toto sa musí zmeniť, ak chceme východu efektívne pomôcť, udržať tu ľudí, pracovné miesta a prilákať sem investorov. Treba si aj uvedomiť, že situácia na Ukrajine začína meniť situáciu v našom najvýchodnejšom regióne na jednu z hlavných dopravných priorít. Po ukončení vojnového konfliktu s Ruskom sa totiž očakáva masívna obnova Ukrajiny, pre ktorú bude nevyhnutná kvalitná cestná infraštruktúra pre kamiónovú dopravu a diaľnica D1 cez Zemplín sa tak stáva kľúčovým strategickým projektom nielen pre Slovensko, ale pre celú EÚ.

Zdieľať kandidáta
Facebook
WhatsApp

Ďalší kandidáti vo volebnom obvode Michalovce